งานแพะแห่งชาติครั้งที่ 15

งานแพะแห่งชาติครั้งที่ 15

 

logo

 

1. กำหนดการงานแพะแห่งชาติ  ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561


2. กำหนดการประชุมสัมมนาวิชาการ วันที่ 3 สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ 


3. กำหนดการเสวนาเกษตรกร วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ เวทีกลาง ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี 


4. กำหนดการประชุมสานสัมพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะแห่งประเทศไทย วันที่ 3 สิงหาคม 2561


5. กิจกรรมการแข่งขันและสันทนาการ งานแพะแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561


6. ประเภทการประกวดแพะ-แกะ งานแพะแห่งชาติ วันที่ 4 สิงหาคม 2561


7. เกณฑ์การให้คะแนนการประกวดแพะนม แพะเนื้อพันธุ์บอร์ และแพะพันธุ์พื้นเมืองไทย


 รายละเอียดโรงแรมใน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


 สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


8. เอกสารประกอบการบรรยาย วิทยากร 1

     8.1 หัวข้อ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มแพะเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานฟาร์มแพะ

           โดย น.สพ. วรวุฒิ วิเศษโส สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 pdf small1

     8.2 หัวข้อ โรคระบาดในแพะและแนวทางการควบคุมป้องกันโรค

           โดย ส.พญ.ธนัญญาณ์ จันทร์ภักดี สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ pdf small1

     8.3 หัวข้อ ตลาดแพะ

           โดย น.สพ.มาลิก อับดุลบุตร สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ pdf small1 

     8.4 หัวข้อ การแปรรูปแพะเนื้อตามแนวทางการตลาดนำการผลิต

           โดย ดร.อำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ page1  page2  page3  

พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์เขต 7  Tel.0-3425-0982  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
เริ่มพัฒนา 1 กุมภาพันธ์ 2557 ปรับปรุงล่าสุด มีนาคม 2557 หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน screen resolution 1024 * 768 pixels
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai