ปศุสัตว์เขต 7 เร่งควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกินให้โคนมในพื้นที่ ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 71 ราย โคนมได้รับวัคซีน 815 ตัว พร้อมเฝ้าสังเกตุอาการสัตว์หลังได้รับวัคซีน และให้คำแนะนำเกษตรวิธีการควบคุมกำจัดแมลงดูดเลือดพาหะของโรค เพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียจากโรคลัมปี สกิน

S__130154518.jpg S__130154518_0.jpg S__130154520.jpg

S__130154521.jpg S__130154522.jpg S__130154523.jpg