ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร