ข่าวกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขย้า ปี พ.ศ. 2563

มีกิจกรรมดังนี้ 1.เสริมสร้างความรู้เรื่องการเลี้ยงสุนัข 2.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 3.ผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว

กำหนดกิจกรรม จังหวัดละ 1 วัน ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 นี้เท่านั้น

ติดต่อสอบถามข่าวสาร ได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกแห่ง 

rabies