ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวแพทย์ 1 อัตรา

รับสมัคร 1-22 พฤษภาคม 2562 สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 7

เอกสารการรับสมัคร 1.เงื่อนไขรายละเอียดการรับสมัคร 2.ใบรับสมัคร

ประกาศรายชื่อ 24 พฤษภาคม 2562

1. หน้าเว็บ http://region7.dld.go.th/webnew/index.php/th/

2. บอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงานปศุสัตว์เขต 7