ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดการรับสมัคร 

1.ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายสัตวแพทย์

2.รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร

3.ใบสมัคร