ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๔ รายการ ครุภัณฑ์สนาม ๑ รายการ และครุภัณฑ์การเกษตร ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)