19 สิงหาคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 8 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราราเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 กรกฎคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 กรกฎคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 กรกฎคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กต 6495 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 กรกฎคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กพ 270 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 กรกฎคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับพื้นที่บริเวณหลังโรงจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 มิถุนายน 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มิถุนายน 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มิถุนายน 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการแสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประเภทสนามและการฝึก ชุดอุปกรณ์วางยาสลบสัตว์ระยะไกล รุ่นลำกล้องยาว ขับดันลูกดอกด้วยแรงอัดลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 มิถุนายน 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 4 รายการ และวัสดุการเกษตร 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 เมษายน 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาถ่ายพยาธิชนิดน้ำ Albendazole ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 15 % ขนาดบรรจุ 30 มิลลิลิตร จำนวน 2,963 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หีบเย็น (Vaccine cold box) พร้อมเครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ (Data logger) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มกราคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ และวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มกราคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 59 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มกราคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มกราคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 10 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 24 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)