สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2562