พิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561