สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายสัตว์แพทย์