9 มิถุนายน 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 4 รายการ และวัสดุการเกษตร 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หีบเย็น (Vaccine cold box) พร้อมเครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ (Data logger) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มกราคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ และวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มกราคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 59 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มกราคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มกราคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 10 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 24 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)