30 กันยายน 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 กันยายน 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขัยรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 กันยายน 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กันยายน 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กันยายน 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กันยายน 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ และไม้ประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 กันยายน 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดเก็บเลือดระบบสูญญากาศชนิด EDTA ปริมาตร 3 มิลลิเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 กันยายน 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กพ 269 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 กันยายน 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 1607-11-33-011-0004-58 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 กันยายน 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 กันยายน 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กย 1716 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 กันยายน 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 85 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 กันยายน 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 กันยายน 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 กันยายน 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 กันยายน 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลูตาราลดีไฮด์ ไม่น้อยกว่า 15 % และสารในกลุ่มแอมโมเนียม คลอไรด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 กันยายน 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 สิงหาคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 6กม 4826 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 สิงหาคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กพ 268 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 สิงหาคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ประกาศราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 8 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 สิงหาคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลูตาราลดีไฮด์ ไม่น้อยกว่า 15 % และสารในกลุ่มแอมโมเนียม คลอไรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 สิงหาคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ วัสดุเวชภัณฑ์ 4 รายการ วัสดุการเกษตร 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 สิงหาคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 สิงหาคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 สิงหาคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 สิงหาคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 สิงหาคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้โทรศัพท์สาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 สิงหาคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาลดการอักเสบฟลูนิซิน เมกลูมีน (Flunixin meglumine) ชนิดฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 สิงหาคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาปฏิชีวนะเซฟติโอเฟอร์ (Ceftiofur) ชนิดฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 สิงหาคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 8 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราราเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 กรกฎคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 กรกฎคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 กรกฎคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กต 6495 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 กรกฎคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กพ 270 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 กรกฎคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับพื้นที่บริเวณหลังโรงจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 มิถุนายน 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มิถุนายน 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มิถุนายน 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการแสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประเภทสนามและการฝึก ชุดอุปกรณ์วางยาสลบสัตว์ระยะไกล รุ่นลำกล้องยาว ขับดันลูกดอกด้วยแรงอัดลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 มิถุนายน 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 4 รายการ และวัสดุการเกษตร 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 เมษายน 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาถ่ายพยาธิชนิดน้ำ Albendazole ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 15 % ขนาดบรรจุ 30 มิลลิลิตร จำนวน 2,963 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หีบเย็น (Vaccine cold box) พร้อมเครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ (Data logger) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มกราคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ และวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มกราคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 59 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มกราคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มกราคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 10 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 24 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)