3 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กพ 269 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ตุลาคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง