30 กันยายน 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 กันยายน 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 กันยายน 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องอ่านไมโครชิพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กพ 269 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 ธันวาคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ธันวาคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สนามและการฝึก กล่องเคลื่อนย้ายสัตว์ขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 ธันวาคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาถ่ายพยาธิชนิดน้ำ Albendazole ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 15 % ขนาดบรรจุ 30 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 มกราคม 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลูตาราลดีไฮด์ ไม่น้อยกว่า 15 % และสารในกลุ่มแอมโมเนียม คลอไรด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มกราคม 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กพ 270 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 8 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 30 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กม 3902 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์ไฟ ขนาด 5 แอมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 มีนาคม 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาปฏิชีวนะเซฟาเลกซิน ขนาด 500 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มีนาคม 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กพ 268 นครปฐม โดยวิธีเฉแพาะเจาะจง

22 มีนาคม 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 6กม 4826 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 มีนาคม 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ วัสดุเวชภัณฑ์ 3 รายการ และวัสดุการเกษตร 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 มิถุนายน 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กธ 2596 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กพ 270 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเเฉพาะเจาะจง

1 สิงหาคม 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 สิงหาคม 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 สิงหาคม 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าคลุมผ่าตัดแบบใช้ครั้งเดียว ชนิดปลอดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 สิงหาคม 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กพ 268 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 สิงหาคม 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กพ 270 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 สิงหาคม 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายพีพีบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 สิงหาคม 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กย 1716 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 กันยายน 2565   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 กันยายน 2565   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ วัสดุเวชภัณฑ์ 6 รายการ วัสดุการเกษตร 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 กันยายน 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ ตัดต้นไม้ใหญ่ และไม้ประดับ บริเวณด้านหน้าสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 กันยายน 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 กันยายน 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 กันยายน 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นางสาวทัศสินีย์ สูงศักดิ์ และ นางสาวเมทินี นันมา

30 กันยายน 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล ภู่แก้ว

30 กันยายน 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุนันท์ ภมรพล

30 กันยายน 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 กันยายน 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมศักดิ์ ภู่แก้ว และ นายสรายุทธ แก้ววิลัย