10 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กพ 268 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ วัสดุเวชภัณฑ์ 2 รายการ และวัสดุการเกษตร 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาถ่ายพยาธิชชนิดน้ำ Albendazole ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 15 % โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง