1 พฤศจิกายน 2565  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 พฤศจิกายน 2565  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์