4 ขั้นตอนการตรวจน้ำนมดิบจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ก่อนเป็นนมโรงเรียน 

13 ข้อควรมีที่โรคพักสัตว์(สถานที่พักสัตว์หรือกักสัตว์ก่อนนำไปฆ่า)