ปศุสัตว์เขต/ปศุสัตว์จังหวัด

 

br7นายชุมพล  บุญรอด
ปศุสัตว์เขต 7 

 bkan             
                น.สพ.อมรินทร์ กัลล์ประวิทธ์
                  ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

 bspr

                นายภูวสิษฐ์  บวรธีราเศรษฐ์
                  ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี


bnpt

                    นายสมยส  อินทรพิน
                   ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม

 
brr

                  นายบุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล
                     ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี

 bpat

                 นางขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์
                  ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

 bsms

                    นายบุญฤทธิ์  ทองสม
                 ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

 
sskb

               นายปรีดา  ถาาวรประดิษฐ์
              ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม

 bpkk

                   น.สพ.ยุษฐิระ บัณฑุกุล
                ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

ผู้อำวยการศูนย์

 

 

 

bwp7

นางสุภาพร  จ๋วงพานิช
นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

 

aumnoiy

นายอำนวย  กวมทรัพย์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง

 

nares

นายนเรศ  อินทรักษ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์

 

apichat

นายอภิชาติ  บุญเรืองขาว
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์

 

teera

นายธีระ  จันทร์แก้ว
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี

 

pichas

นายพิเชฏฐ์  มหาแสน
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี