รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 
 

ปฏิทินกิจกรรม

January 2022
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

วิสัยทัศน์
องค์กรที่เป็นเลิศ เป็นมืออาชีพด้านการปศุสัตว์ เป็นที่พึ่งของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
พันธนกิจ
1.เป็นองค์กรสนับสนุนและประสานงานหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานใน เพื่อพัฒนาด้านปศุสัตว์
2.วิจัย และพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์
3.ส่งเสริมการผลิตสินค้าด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
4.ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับปศุสัตว์
5.ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมในการทำงานที่ดีของเจ้าหน้าที่
ค่านิยม (I2-SMART)
I : Innovation : มุ่งเน้นนวัตกรรม
I : Integration : บูรณาการการทำงาน
S : Standard : มีมาตรฐาน
M : Mastery : ทำงานอย่างมืออาชีพ
A : Agility : คล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
R : Responsibility : รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
T : Teamwork : มุ่งมั่นในการทำงานร่วมกัน