ปฏิทินกิจกรรม

October 2021
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศผล

สำนักงานปศุสัตว์เขต7
เลขที่ 32 ถนนมาลัยแมน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

ฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 034-250982
เบอร์แฟกซ์ : 034-257703
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เบอร์ติดต่อ : 034-250982 ต่อ 14
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
เบอร์ติดต่อ : 034-250982 ต่อ 15
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ส่วนสุขภาพสัตว์
เบอร์ติดต่อ : 034-250982 ต่อ 18
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เบอร์ติดต่อ : 034-250982
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Page 1 of 2