ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 เรื่อง  ผลการคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ ดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2566 

(คลิกดูผลประกาศที่รูปภาพ)

Outstanding Farmer long