รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบที่ ประจำปี 1/2567