การเตรียมความพร้อมป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2563

พื้นที่ปศุสัตว์เขต 7


1. พื้นที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

ดูแผนที่ลิงค์ https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1z6RnSsi-xu9kYkz1hPuO8237zBdA-7W3&ll=13.319591794708886

page1


2. แผนรับมือผลกระทบจากภัยแล้ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์และหน่วยงานปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 (แสกนคิาอาร์โค้ด)

หรือคลิกลิงค์ https://drive.google.com/open?id=18DEG_HgKBdrEh8ApZhUdX7v4jovP8LKz&usp=sharing

page2


3. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง

เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจสามารถแสกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดาวน์โหลดคู่มือ เมนูทางเลือกอาหารสัตว์รับมือภัยแล้ง

หรือลิงค์ https://drive.google.com/drive/folders/1PBGndcB7Z2Kky5oDA-iYlZg29nThYtj4?usp=sharing 

page3 1


4. การขอรับการช่วยเหลือเกิดภัยแล้ง

ขั้นตอนในการขอความช่วยเหลือ เกษตรกรสามารถดาน์โหลดแบบฟอร์มในการขอความช่วยเหลือที่ คิวอาร์โค้ดอหรือลิงค์ https://drive.google.com/file/d/10UO1on0Yy2Z0ij7GRvyn81zdzAYzzpMp/view?usp=sharing

page4