ปล่อยปละละเลยเป็นเหตุให้ลูกน้องยักยอกเงิน หัวหน้าไม่พ้นความรับผิดชอบ

page 11