เก็บเงินราชการไว้ในรถ เงินหายต้องรับผิดหรือไม่ ?

dld202001223770