ปศุสัตว์เขต 7 เร่งควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกินให้โคนมในพื้นที่ ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 71 ราย โคนมได้รับวัคซีน 815 ตัว พร้อมเฝ้าสังเกตุอาการสัตว์หลังได้รับวัคซีน และให้คำแนะนำเกษตรวิธีการควบคุมกำจัดแมลงดูดเลือดพาหะของโรค เพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียจากโรคลัมปี สกิน