วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 หน่วย HHUราชบุรี เข้าส่งเสริมการเลี้ยงและแก้ไขปัญหาระดับฟาร์ม แก่สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมจอมบึง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ประกอบด้วย
1. เก็บข้อมูลต้นทุนการผลิต
2. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผ่านระบบ i-service สทป ขึ้นทะเบียนหลอดน้ำเชื้อเอกชน
3. ให้บริการด้านสูติกรรม ล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ แก้ไขปัญหา ovarian cyst
4. ให้บริการด้านอายุรกรรม รักษาเคสลูกโคป่วยจากโรค LSD ให้คำแนะนำการจัดการโรคหูดในโครุ่น
5. ให้คำแนะนำด้าน feed & feeding management ติดตามผลคุณภาพน้ำนมดิบ จากการปรับสูตรการให้อาหาร

รายงานโดย : HHUราชบุรี
ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต7