วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2564 หน่วย HHUราชบุรี ดำเนินการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ จ.เพชรบุรี จำนวน 35 ตัวอย่าง จาก 16 ฟาร์ม ซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด และ สหกรณ์ปศุสัตว์เขาขลุงราชบุรี จำกัด ในพื้นที่ ต.ทุ่งลูกนก ต.ทุ่งบัว และ ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยเป็นหนึ่งในโครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต7

และยังได้ให้บริการฟาร์มด้านอื่นๆ ประกอบด้วย
- งานอายุรกรรม ติดตามสุขภาพโคนม ที่รักษาต่อเนื่องจากโรคลัมปี สกิน (LSD)
- งานสูติกรรม แก้ไขปัญหารกค้าง ล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ ให้คำแนะนำเรื่องถุงน้ำรังไข่ แนะนำการจับสัด

รายงานโดย : หน่วย HHUราชบุรี
ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต7