เขต 7 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 7 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ เขต 7 (หน่วย HHU)ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม ณ จุดอพยพคุ้มปู่เทศทองดี บ้านท่าตลาด ต.วัดโบสถ์ และหมู่ 1 ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
1.รักษาโค ที่ล้ม ลุกไม่ขึ้น ต้องใช้เครนเพื่อยกวัวให้ยืน (มูลนิธิปศุสัตว์พัฒนา และภาคีเครือข่าย ได้จัดทำคอกโค และจ้างเหมาเครน)
โดยวันนี้โคยังคงต้องใช้รอกพยุงตัวขึ้น ขาหน้ามีอาการบวม ไม่ลงน้ำหนัก ขาหลังยังมีแรง กินน้ำและอาหารได้ อุณหภูมิร่างกาย 100.4 องศาฟาเรนไฮต์ มีภาวะขาดน้ำ ได้รักษา โดยการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ฉีดยาแก้อักเสบ วิตามินบำรุง เก็บตัวอย่างเลือดและซีรั่ม เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ค่า CBC, Blood Parasite, Serum Ca CK AST พร้อมทั้งมอบเวชภัณฑ์สำหรับการรักษาต่อเนื่องและติดตามประเมินอาการรายวัน จัดการเรื่องวัสดุปูรอง การจัดท่านอน และการใช้เครนยกอย่างถูกวิธี
2. มอบถุงยังชีพสำหรับปศุสัตว์ จำนวน 30 ราย
3. ให้คำแนะนำในการดูแลฝูงสัตว์ที่อพยพจากน้ำท่วม สังเกตอาการทั่วไป แนะนำให้เสริมวิตามินและแร่ธาตุแบบชนิดผง/ชนิดก้อน

หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ เขต 7 (หน่วย HHU )รายงาน