วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วย HHU เข้าให้บริการแก้ไขปัญหาระดับฟาร์ม แก่สมาชิกสหกรณโคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด และ กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมจอมบึง ในพื้นที่ อ.บ้านคา และ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ประกอบด้วย
1. ให้บริการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ออกประวัติโคนมเพศเมีย (ผท.1) เน้นย้ำเรื่องการจดบันทึกข้อมูล สำหรับการติดตามดัชนีประสิทธิภาพการผลิต และระบบสืบพันธุ์
2. ให้บริการด้านสูติกรรมล้วงตรวจการตั้งท้อง และแม่โคไม่แสดงอาการเป็นสัดหลังคลอด รวมทั้งหมด 16 ตัว พบว่า เป็น Ovarian Cyst จำนวน 3 ตัว ทางหน่วยได้ให้คำแนะนำในการจัดการ โดยเน้นเรื่อง ช่วงระยะเปลี่ยนผ่านก่อนและหลังคลอด
3. ให้บริการตรวจสอบระบบเครื่องรีดนม โดยฟาร์มเกษตรกร แจ้งปัญหาการใข้งานเกี่ยวกับ Pulsator ทำงานผิดปกติ ดำเนิน การตรวจสอบทั้งระบบ วัดกำลังปั้ม เช็คความสมบุรณ์ของอุปกรณ์ พบว่า หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ (80 ครั้งต่อนาที) มีน้ำค้างอยู่ในกระบอกไลเนอร์ และ ไลเนอร์ผิดรุ่น 1 กระบอก จึงได้ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาระยะยาว รวมทั้งนัดหมายตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง

รายงานโดย : หน่วย HHUราชบุรี
ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต7