"กรมปศุสัตว์บูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรหลังประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี"

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 7 มอบให้นายจำลอง วรศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เขต 7
ร่วมกับนายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี นายราเมศ ไข่สุวรรณ ปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า และหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่จังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 และมูลนิธิปศุสัตว์พัฒนา ร่วมออกหน่วยผ่าตัด ทำหมันสุนัข แมว จำนวน 100 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์เลี้ยง โดยได้รับความร่วมมือจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เป็นอย่างดี ณ วัดสุขเกษม ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี