วันที่6-10มิถุนายน 2565

หน่วยHHUประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติภารกิจดังนี้
>>>ตรวจรักษาลูกโคอายุ 11 วัน ป่วยด้วยอาการถ่ายเหลว และมีอาการท้องอืดร่วมด้วย ได้ทำการรักษาด้วยการให้ยาปฏิชีวนะ แนะนำให้เกษตรกรฉีดยาบำรุงให้กับลูกโค
>>>ให้คำแนะนำกับเกษตรกรในเรื่องความสำคัญของนมน้ำเหลืองซึ่งมีประโยชน์กับลูกโค
>>>หน่วย HHUประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี รักษาโรคผิวหนังในลูกโค และให้คำแนะนำในการจัดการพาหะนำโรค(แมลง) โดยให้พ่นยาฆ่าแมลงบริเวณรอบบริเวณเลี้ยงสัตว์

รายงานโดย หน่วยHHUประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7
#HHUPKK