192868

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 พร้อมนิติกร สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ร่วมติดตามแก้ไขปัญหาโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชบุรี ปศุสัตว์อำเภอแก่งกระจาน เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตาม

พบว่ามีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน จำนวน 63 ราย ที่ยังไม่ปฏิบัติตามสัญญายืมเพื่อการผลิต จึงได้ชี้แจงระเบียบของโครงการ โทษทางกฎหมาย พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค และร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่งแก้ปัญหาได้ทันที่ โดยมีเกษตรกร ขอส่งคืนลูกตัวที่ 1 และขอซื้อคืน จำนวน 12 ราย ในส่วนที่เหลือได้กำชับให้เร่งรัดดำเนินการโดยด่วน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
กรมปศุสัตว์มอบหมายให้นิติกร สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 เข้าพบพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรแก่งกระจาน เพื่อหารือกรณีเจ้าหน้าที่กระทำผิดระเบียบโครงการธนาคารโค-กระบือฯ และเกษตรกรกระทำผิดสัญญา หากต้องกล่าวโทษร้องทุกข์ หรือต้องดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดต่อไป

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7