วันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2565
หน่วย HHU ประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

📝 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบในฟาร์มเกษตรกรของสหกรณ์โคนม ไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด โดยเป็นการเก็บข้อมูลต้นทุนรายเดือน พร้อมให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดการฟาร์มและแจกเวชภัณฑ์

💊📝 เก็บข้อมูลการใช้ยาปฏิชีวนะภายในฟาร์มเกษตรกร พร้อมให้คำแนะนำในการใช้ยาให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยา

รายงานโดย หน่วยHHUประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7
#HHUPKK 🐮🥛

27295