วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 หน่วย HHU ราชบุรี ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพสัตว์ พัฒนาคุณภาพและผลผลิตน้ำนม ร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ส่งเสริม แก่สมาชิกสหกรณ์ปศุสัตว์เขาขลุงราชบุรี จำกัด ในพื้นที่ ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี และ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ประกอบด้วย
1. ส่งเสริมการจัดทำประวัติโคนมเพศเมีย เพื่อใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพผลผลิต ระบบสืบพันธุ์ และการจัดการ
2. ส่งเสริมความรู้ด้าน feed & feeding management ในกลุ่มเป้าหมายที่มีค่า %SNF ไม่ผ่าน โดยสอบถามความรู้ความเข้าใจ ปริมาณการให้อาหาร และวิเคราะห์ความพอเพียงของโภชนะ คำนวณต้นทุนค่าอาหาร ประเมินคะแนนร่างกาย ร่วมกับผลตรวจวิเคราะห์น้ำนมจาก ศวพ.ตะวันตก
3. ให้บริการตรวจสุขภาพแม่โคมีอาการซึม กินอาหารลดลง มีไข้ ประมาณ 103.5 องศาสฟาเรนไฮต์ ดำเนินการตรวจร่างกาย และรักษาพร้อมจ่ายยาให้ฉีดต่อเนื่อง
4. ให้บริการด้านสูติกรรม ล้วงตรวจแม่โคหลังคลอดไม่่แสดงอาการเป็นสัด คะแนนร่างกาย BCS 2.0 ตรวจวัดขนาดรังไข่ ฉีดฮอร์โมน วิตามินบำรุงร่างกาย
5. ติดตามผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบรณรงค์ 1/2566 และเฝ้าระวังทางอาการโรคลัมปี สกิน
6. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาเต้านมอักเสบ แก่ฟาร์มที่มีปัญหา SCC เกินมาตรฐานบ่อยๆ วางแผนเก็บน้ำนมตรวจ bacterial culture & drug sensitivity ประเมินสุขศาสตร์การรีด และตรวจเช็คระบบเครื่องรีด

รายงานโดย :
หน่วย HHUราชบุรี
ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต7

946500