วันที่ 16-20 มกราคม 2566 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ ราชบุรี ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

🟢 เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่2/2566 พื้นที่จังหวัดราชบุรี และ จังหวัดนครปฐม
🟢 ประชุมนำเสนอจัดทำแผนฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่ 2/2566 ในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด (ราชบุรี นครปฐม และกาญจนบุรี) ร่วมกับ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ (สคบ.) สำนักงานปศุสัตว์เขต7 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ผู้ประกอบการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และสหกรณ์โคนมในพื้นที่
รวมทั้ง ชี้แจงแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโคนม เป้าหมายโคนม 100% โดยจะเริ่มฉีดในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2566 และโครงการเฝ้าระวังและกำจัดโรคบรูเซลลาในโคนม โดยวิธีการตรวจคัดกรองจากน้ำนมดิบ ปีงบประมาณ 2566
🟢 เก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตฟาร์มโคนมขนาดกลาง ในพื้นที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
🟢 ให้บริการด้านสูติกรรม ล้วงตรวจการตั้งท้อง และแก้ไขปัญหาผสมติดยาก รักษาถุงน้ำรังไข่ชนิด Follicular cyst
🟢 ติดตามผลคุณภาพน้ำนมดิบ หลังจากคำนวณความเพียงพอของโภชนะ และปรับการให้อาหารตามคำแนะนำ พบว่า ค่าองค์ประกอบน้ำนมดีขึ้นตามลำดับ

รายงานโดย
หน่วยHHUราชบุรี
ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต7

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง