“ปศุสัตว์เขต 7 ร่วมกิจกรรมผ่าตัดทำหมันและ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick Off) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่งความสุขปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนครอบครัวปศุสัตว์”

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566
นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ และ หน่วยHHU ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ และด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
จัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมันและ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick off) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดพลับพลาชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ เพชรบุรี

ผลการดำเนินงาน
มีประชาชนเข้ารับบริการ 72 ราย
ผ่าตัดทำหมันรวม 108 ตัว แบ่งเป็น
-สุนัข 15 ตัว เพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 13 ตัว
-แมว 93 ตัว เพศผู้ 26 ตัว เพศเมีย 67 ตัว
ทำวัคซีน รวม 118 ตัว แบ่งเป็น
-สุนัข 16 ตัว
-แมว 102 ตัว

รายงานโดย ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง