ศูนย์การเรียนรู้(ศพก.)ด้านการปศุสัตว์ พื้นที่ปศุสัตว์เขต 7

จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปี 2561

 • อำเภอด่านมะขามเตี้ย

 • อำเภอทองผาภูมิ

 • อำเภอท่าม่วง

 • อำเภอท่ามะกา

 • อำเภอไทรโยค

 • อำเภอบ่อพลอย

 • อำเภอพนมทวน

 • อำเภอเมืองกาญจนบุรี

 • อำเภอเลาขวัญ

 • อำเภอศรีสวัสดิ์

 • อำเภอสังขละบุรี

 • อำเภอหนองปรือ

 • อำเภอห้วยกระเจา


ประจำปี 2560

 • อำเภอด่านมะขามเตี้ย

 • อำเภอทองผาภูมิ

 • อำเภอท่าม่วง

 • อำเภอท่ามะกา

 • อำเภอไทรโยค

 • อำเภอบ่อพลอย

 • อำเภอพนมทวน

 • อำเภอเมืองกาญจนบุรี

 • อำเภอเลาขวัญ

 • อำเภอศรีสวัสดิ์

 • อำเภอสังขละบุรี

 • อำเภอหนองปรือ

 • อำเภอห้วยกระเจา


จังหวัดนครปฐม

ประจำปี 2561

 • อำเภอกำแพงแสน

 • อำเภอดอนตูม

 • อำเภอนครชัยศรี

 • อำเภอพุทธมณฑล

 • อำเภอบางเลน

 • อำเภอเมืองนครปฐม

 • อำเภอสามพราน


ประจำปี 2560

 • อำเภอกำแพงแสน

 • อำเภอดอนตูม

 • อำเภอนครชัยศรี

 • อำเภอพุทธมณฑล

 • อำเภอบางเลน

 • อำเภอเมืองนครปฐม

 • อำเภอสามพราน

จังหวัดราชบุรี

ประจำปี 2561

 • อำเภอจอมบึง

 • อำเภอดำเนินสะดวก

 • อำเภอบางแพ

 • อำเภอบ้านคา

 • อำเภอบ้านโป่ง

 • อำเภอปากท่อ

 • อำเภอโพธาราม

 • อำเภอเมืองราชบุรี

 • อำเภอวัดเพลง

 • อำเภอสวนผึ้ง


ประจำปี 2560

 • อำเภอจอมบึง

 • อำเภอดำเนินสะดวก

 • อำเภอบางแพ

 • อำเภอบ้านคา

 • อำเภอบ้านโป่ง

 • อำเภอปากท่อ

 • อำเภอโพธาราม

 • อำเภอเมืองราชบุรี

 • อำเภอวัดเพลง

 • อำเภอสวนผึ้ง


จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำปี 2561

 • อำเภอดอนเจดีย์

 • อำเภอเดิมบางนางบวช

 • อำเภอด่านช้าง

 • อำเภอหนองหญ้าไซ

 • อำเภอบางปลาม้า

 • อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

 • อำเภอศรีประจันต์

 • อำเภอสองพี่น้อง

 • อำเภอสามชุก

 • อำเภออู่ทอง


ประจำปี 2560

 • อำเภอดอนเจดีย์

 • อำเภอเดิมบางนางบวช

 • อำเภอด่านช้าง

 • อำเภอหนองหญ้าไซ

 • อำเภอบางปลาม้า

 • อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

 • อำเภอศรีประจันต์

 • อำเภอสองพี่น้อง

 • อำเภอสามชุก

 • อำเภออู่ทอง


จังหวัดเพชรบุรี

ประจำปี 2561

 • อำเภอเมืองเพชรบุรี

 • อำเภอเขาย้อย

 • อำเภอหนองหญ้าปล้อง

 • อำเภอชะอำ

 • อำเภอท่ายาง

 • อำเภอบ้านลาด

 • อำเภอบ้านแหลม

 • อำเภอแก่งกระจาน


ประจำปี 2560

 • อำเภอเมืองเพชรบุรี

 • อำเภอเขาย้อย

 • อำเภอหนองหญ้าปล้อง

 • อำเภอชะอำ

 • อำเภอท่ายาง

 • อำเภอบ้านลาด

 • อำเภอบ้านแหลม

 • อำเภอแก่งกระจาน


จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำปี 2561

 • อำเภอกุยบุรี

 • อำเภอทับสะแก

 • อำเภอบางสะพาน

 • อำเภอบางสะพานน้อย

 • อำเภอปราณบุรี

 • อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

 • อำเภอสามร้อยยอด

 • อำเภอหัวหิน


ประจำปี 2560

 • อำเภอกุยบุรี

 • อำเภอทับสะแก

 • อำเภอบางสะพาน

 • อำเภอบางสะพานน้อย

 • อำเภอปราณบุรี

 • อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

 • อำเภอสามร้อยยอด

 • อำเภอหัวหิน


จังหวัดสมุทรสาคร

ประจำปี 2561

 • อำเภอเมืองสมุทรสาคร

 • อำเภอกระทุ่มแบน

 • อำเภอบ้านแพ้ว


ประจำปี 2560

 • อำเภอเมืองสมุทรสาคร

 • อำเภอกระทุ่มแบน

 • อำเภอบ้านแพ้ว


จังหวัดสมุทรสงคราม

ประจำปี 2561

 • อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

 • อำเภอบางคนที

 • อำเภออัมพวา


ประจำปี 2560

 • อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

 • อำเภอบางคนที

 • อำเภออัมพวา