"เฝ้าระวังโรคในม้าในพื้นที่อำเภอหัวหิน” วันที่ 31 มีนาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์เขต 7สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน เข้าดำเนินการเฝ้าระวังโรคในม้าในพื้นที่อำเภอหัวหิน