ขอความช่วยเหลือ แจ้งเหตุ ร้องเรียน ผ่าน App. DLD 4.0 ง่ายและสะดวก

dld4.0

 

DLD4.0 เป็น Application สำหรับเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ แจ้งเหตุ และขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการปศุสัตว์ และยังสามารถแจ้งเหตุเกี่ยวกับกฏหมายทางด้านปศุสัตว์ได้
โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยดำเนินการ และท่านสามารถรับทราบถึงสถานะการดำเนินการ โดย กรมปศุสัตว์ (Department of livestock development) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลคลังความรู้ ประกาศ และข่าวการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสัตว์ (livestock) เพื่อให้มีความทันสมัยและรวดเร็ว Application DLD4.0 นี้รองรับบนอุปกรณ์ Tablet และ Smart Phone

คุณสมบัติเด่นของ Application DLD4.0
- จัดกลุ่มผู้ใช้งานแบ่งแยกตามลักษณะผู้ใช้
- แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสัตว์ livestock
- เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
- ปฏิทินกิจกรรมเกี่ยวกับปศุสัตว์
- ประกาศเตือนภัยเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
- แจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือ กฏหมายด้านปศุสัตว์
- มีระบบแจ้งเตือนผ่านระบบ push notification

DLD4.0 - แอปพลิเคชันใน Google Play 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zti.android.dld&hl=th&gl=US

DLD4.0 on the App Store  https://apps.apple.com/us/app/dld4-0/id1266600685