วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564  นายชุมพล  บุญรอด ปศุสัตว์เขต 7 มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการ ปศุสัตว์ เข้าร่วมกับ สำนักงานปสุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี ปศุสัตว์อำเภอสังขละบุรี มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จำนวน 4,000 กิโลกรัม ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบความเดือดร้อนขาดแคลนอาหารสัตว์ ในพื้นที่อำเภอสังขละ และติดตามการดำเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ปีงบประมาณ 2565 ณ จังหวัดกาญจนบุรี