วันที่ 13 มกราคม 2565 หน่วย HHUราชบุรี ปฏิบัติภารกิจตรวจสอบบำรุงรักษาระบบเครื่องรีดนม และให้ความรู้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเองแก่เจ้าของฟาร์มโคนม ตามโครงการลดปัญหาเต้านมอักเสบ
เพิ่มคุณภาพน้ำนม และเพิ่มปริมาณผลผลิต ของกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมดำเนินสะดวก ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
สิ่งที่ตรวจพบ คือ
1. ปั๊มลม มีกำลังการผลิตสุญญากาศไม่เหมาะสมกับจำนวนหัวรีดที่ใช้
2. Pulsator มีจังหวะการเต้นที่สูงเกินค่ามาตรฐาน อยู่ที่ประมาณ 95 ครั้งต่อนาที
3.ไลเนอร์เสื่อมสภาพ มีอายุการใช้งานเกินค่ามาตรฐาน เปลี่ยนไม่พร้อมกันทั้งชุด
4. ระดับสุญญากาศ ที่กระบอกไลเนอร์มีค่าต่ำกว่ามาตรฐาน อยู่ที่ประมาณ 33 kPa
สิ่งที่ดำเนินการ ประกอบด้วย
1. ระยะยาว แนะนำให้เริ่มต้นจากเปลี่ยนปั๊มสุญญากาศใหม่ ให้มีขนาดเหมาะสมกับจำนวนหัวรีด
2. ปรับจังหวะการเต้นของหัวใจ ให้ลดลง 10 ครั้ง/นาที จากนั้นสังเกตสุขภาพเต้านม หากไม่อักเสบและรีดนมดีขึ้น ค่อยๆ ปรับให้เข้าสู่ค่ามาตรฐานเดือนละ 1 ครั้ง
3. แจ้งผล Bacterial Culture & Drug Sensitivity เพื่อวางโปรแกรมการรักษารายตัว รวมทั้งประเมินสุขศาสตร์การรีดนมของฟาร์ม

ภารกิจอื่นๆ
1. งานด้านอายุรกรรม รักษาแม่โคป่วยหลังคลอด ซึม กินอาหารลดลง
2. ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศฟาร์มโคนมให้เป็นปัจจุบัน

รายงานโดย :
หน่วย HHUราชบุรี
สำนักงานปศุสัตว์เขต7