วันที่ 11 เมษายน 2565 หน่วย HHUราชบุรี ให้บริการแก้ไขปัญหาระดับฟาร์มโคนม แก่สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมดำเนินสะดวก ในพื้นที่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยครั้งนี้เป็นผลการดำเนินงานการตรวจติดตามครั้งที่ 2 โดยครั้งที่ผ่านมาได้เข้าช่วยให้ความรู้ในการแก้ไขการรั่วของสายลมและถังนม การปรับแรงลม และการเปลี่ยนตัวควบคุมสูญญากาศ โดยจากการสอบถามทางเกษตรกรนั้นผลการแก้ไขจากครั้งที่ผ่านมาพบว่า เกษตรกรรีดนมไวขึ้น ลดการบอบช้ำเต้านม และไม่พบเต้านมอักเสบอีก

จากนั้นทางทีมได้ดำเนินการเข้าช่วยแก้ไขและให้ความรู้กับทางฟาร์มเพิ่มเติมในเรื่อง กำลังการผลิตสุญญากาศของปั๊มลมให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับทางฟาร์มและได้ตามค่ามาตรฐาน และได้แนะนำการแก้ไขปัญหารายจุด องค์ประกอบรวมภายในฟาร์ม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้รีดนมได้เหมาะสมกับปริมาณนม และสุขภาพเต้านม (udder health) ที่ดี ลดปัญหาเต้านมอักเสบภายในฟาร์มได้

รายงานโดย :
หน่วย HHUราชบุรี
ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต7