วันที่ 26 เมษายน 2565
หน่วย HHUราชบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของ สหกรณ์ปศุสัตว์เขาขลุงราชบุรี จำกัด (ห้วยกระบอก) รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากทีมส่งเสริมของ บริษัท ดัชมิลค์ จำกัด ให้บริการแก้ไขปัญหาระดับฟาร์ม แก่สมาชิกในพื้นที่ ต.ทุ่งลูกนก และ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ดังนี้
1. ดำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลโคนม ทำประวัติโคนมเพศเมีย (ผท1) วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ และดัชนีประสิทธิภาพการผลิต ผ่าน i-service
2. ติดตามการแก้ไขระบบเครื่องรีดนม พบว่า มีปัญหาที่ตัวปั๊มสุญญากาศ ตั้งแต่ต้น กำลังการผลิตอยู่ที่ 60 ลิตร/นาที (ใช้ 2 หัวรีดนม) จึงได้ประสานทีมช่างที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง นัดหมายเข้าซ่อม ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขจุดที่เสียหาย และค่อยนัดหมายตรวจสอบทั้งระบบอีกครั้ง
ทั้งนี้ ทางหน่วยได้ประสานและสร้าง connection ระหว่างฟาร์ม - เจ้าหน้าที่ส่งเสริม และทีมช่าง เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงการบริการได้ขึ้น
3. ให้บริการด้านสูติกรรม ล้วงตรวจการตั้งท้อง ปัญหาวัวไม่แสดงอาการเป็นสัดหลังคลอด รวมทั้งปัญหาผสมติดยาก จำนวน 2 ฟาร์ม วัว 7 ตัว

รายงานโดย :
หน่วย HHUราชบุรี
ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต7