วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 7 พร้อมด้วยผู้อำนวยส่วนส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมติดตามงาน ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายแผน สุนทรวิภาตปศุสัตว์อำเภอสามชุก ชี้แจงผลการดำเนินงานด้านการผลิตปศุสัตว์ และลงพื้นที่ติดตามการผลิตโคขุนในพื้นที่อำเภอสามชุก