วันที่ 12 พ.ค.65
คทง.จัดงานมหกรรมโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ได้รับมอบหมายจากนายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 7 เข้าร่วมเตรียมงานและจัดกิจกรรมภายในงานมหรรมโคเนื้อ ครั้งที่ 19 ประจำปี 65 ภายในงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1 ณ จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 12-15 พ.ค 65