วันที่ 14 มิถุนายน 2565

ปศุสัตว์เขต 7 มอบหมาย นายทรงพล บุญธรรม ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และจนท.ส่วนมาตรฐานฯ เข้าร่วมการตรวจสอบร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ที่ผลิตภายในประเทศ ณ มานิจฟาร์ม ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

การเข้าตรวจสอบฟาร์มในครั้งนี้ ได้ข้อมูลว่า เจ้าของฟาร์ม ดร.มานิจ ผู้ริเริ่มพัฒนาสายพันธ์ไก่ไข่ในไทย ตั้งแต่ปี 2543 ปัจจุบันได้สายพันธ์ Z-brown มีความแข็งแรง ทนต่อสภาพอากาศร้อน ให้ไข่เฉลี่ย 317 ฟอง/ตัว/ปี จากการเลี้ยงในสภาพโรงเรือนเปิด

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ในฐานะเลขานุการ egg board จะนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบครั้งนี้นำเข้าสรุปแก่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยเบื้องต้นเล็งเห็นเป็นการดีหากสายพันธุ์มีความสม่ำเสมอจะช่วยลดการพึ่งพานำเข้าจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ต้องคำนึงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อเสถียรภาพราคาไข่ไก่ด้วย