วันที่ 13-17 มิถุนายน 2565

หน่วยHHUประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติภารกิจดังนี้
>>>ติดตามแก้ไขคุณภาพน้ำนมดิบของสมาชิกสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค ห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด (ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์) และสมาชิกบริษัทแมรี่แอนด์โปรดักส์ชัน จำกัด (ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี)
>>>เก็บข้อมูลการใช้ยาปฏิชีวนะ(AMR)ภายในฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในพื้นที่อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และอ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี พร้อมให้คำแนะนำในการใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดการดื้อยา
>>>ให้คำแนะนำแก่สมาชิกสหกรณ์ที่มีคุณภาพน้ำนมต่ำกว่าเกณฑ์ และมอบเวชภัณฑ์ให้แก่สมาชิก
>>>ติดตามสถานการณ์-เฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน (LSD) และโรคปากเท้าเปื่อย (FMD) ในพื้นที่

รายงานโดย หน่วยHHUประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7
#HHUPKK