ปศุสัตว์เขต 7 ร่วมออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ พร้อมสนับสนุนทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 เจ้าหน้าที่จากหน่วย HHU ราชบุรี และ HHU ประจวบฯ ผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว จำนวน 20 คน เต็นท์ปฏิบัติงานทางสัตวแพทย์ จำนวน 1 หลัง พร้อมอุปกรณ์ สำหรับผ่าตัดทำหมัน จำนวน 6 ชุด ( 6 โต๊ะ) ยาสลบไซลาซีน (Xylazine Hydrochloride ) ไหมละลาย ยาปฏิชีวนะพ่นแผล ผ้าคลุมสำหรับผ่าตัด ฯลฯ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางการเกษตร ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน และบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ในการให้บริการ และแก้ไขปัญหาทางการเกษตร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน