นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 3/2565 ในการประชุมในเพื่อติดตามผลการดำเนินงานระหว่าง วันที่ 1-2 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมกาสะลอง บ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด์สปา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมีนายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตวเขต 8 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยปศุสัตว์เขต และคณะเจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์เขต 1 – 9 เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และการแก้ปัญหาและอุปสรรค โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานการจัดการโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญในพื้นที่ปศุสัตว์เขต และการบริหารอัตรากำลังของสำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 นอกจากนี้ ได้มีการการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิทยากรจากสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ และการแนวทางการบริหารอัตรากำลัง โดยวิทยากรจากกองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์