"ปศุสัตว์เขต 7 มอบหญ้าอาหารสัตว์ช่วยเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย"

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต7 ร่วมพิธี มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 โดยมีนายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน และกล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ได้มอบหญ้าอาหารสัตว์จำนวน 500 ฟ่อน เวชภัณฑ์ ถุงยังชีพ และน้ำดื่ม ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ณ ที่ว่าการอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม